Začetek projekta Gozdovi za prihodnost (Forest for Future)

Prilagojen način gospodarjenja z gozdovi za optimizacijo ponora ogljika v slovenskih gozdovih

Z novembrom 2020 se je pričelo izvajanje raziskovalnega projekta Gozdovi za prihodnost – Forests for Future. Temeljni cilj projekta je poiskati prilagojene načine gospodarjenja s slovenskimi gozdovi s ciljem ohraniti ali celo povečati skladiščenje oziroma ponore ogljika v njih ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi na podobni ravni kot trenutno. Drevesa in gozd predstavljajo velik ponor ogljikovega dioksida, katerega koncentracija se v ozračju predvsem zaradi uporabe fosilnih goriv povečuje. Gozdovi v Sloveniji imajo ogromen potencial ponora presežnega ogljika, a bi bil ta potencial lahko še bolj izkoriščen. Z ustreznim pristopom bi gozdarstvo še izdatneje pripomoglo k blaženju podnebnih sprememb.

V projektu bodo s pomočjo slovenskega modela razvoja gozdov simulirali razvoj različnih tipov gozdov ob upoštevanju različnih scenarijev gospodarjenja z gozdovi. Rezultate simulacij bodo presojane z optimizatorjem; v posameznem gozdnem tipu se bo poskušalo najti način gospodarjenja z gozdovi, ki bo optimalen z vidika skladiščenja oziroma ponora ogljika. Optimalen način naj bi omogočal čim večjo absorpcijo ogljikovega dioksida ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi brez ogrožanja proizvodne in ekonomske ter drugih vlog gozda.

Rezultati projekta bodo predlagani prilagojeni načini gospodarjenja in priporočila za oblikovanje gozdnih politik ter smernice za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi na nacionalni ravni. Prilagoditve gospodarjenja z gozdovi bodo na delavnicah in treningih diskutirane in prenešene na gozdarske načrtovalce in operativne gozdarje. Hkrati bodo rezultati projekta na diseminacijskih dogodkih preneseni tudi večjim (in manjšim) lastnikom gozdov.

Projekt se izvaja v sklopu Evropske klimatske iniciative (EUKI), katerih glavni cilj je spodbujati podnebno sodelovanje znotraj Evropske unije za ublažitev emisij toplogrednih plinov. Projekt je financiran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, ohranjanje narave in jedrsko varnost (BMU) in sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v skupni vrednosti 448.466 EUR.

Vodilni partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta pa projektni partner. Na Zavodu za gozdove sodelujejo Živa Bončina kot vodja projekta, mag. Matjaž Guček, Jurij Beguš, Andrej Vertelj in Lidija Turk.

Pripravila: Živa Bončina, Zavod za gozdove Slovenije

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s