Uspešno izpeljan likovni natečaj

Tudi letos so v okviru tedna gozdov na območni enoti Bled organizirali likovni natečaj za osnovnošolce. Ta je bil že 29. po vrsti, nanj pa se je odzvala večina osnovnih šol v območju. V komisiji za ocenjevanje izdelkov je bila tudi profesorica likovne vzgoje, Anja Bunderla. Pohvale prejmejo: OŠ Prežihovega Voranca jesenice: Shala Nazlije, Izabela […]

Preberi več

Popis triprstega detla in divjega petelina

Ena izmed aktivnosti projekta ZAGON je popis kvalifikacijskih vrst na projektnem območju SPA Grintovci. Do konca maja bosta na podobmočjih Raduhe in Podolševe popisana triprsti detel in divji petelin. Popis gozdnega jereba bo opravljen jeseni. Popis triprstega detla bodo opravili sodelavci na OE Nazarje v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Popis bo izveden […]

Preberi več

Novice projekta eGozdarstvo

Prvi sestanek projektnega sveta Prvi sestanek projektnega sveta projekta eGozdarstvo je potekal v četrtek, 9. marca 2023, na Centralni enoti Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). V uvodu je udeležence pozdravil direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev. Poudaril je, kako se bodo z digitalizacijo in centralizacijo procesov povezali deležniki v gozdnem procesu in zagotovilo uporabniku […]

Preberi več

Zaključek projekta Gozdovi za prihodnost

S februarjem se je na Zavodu za gozdove Slovenije zaključil projekt Gozdovi za prihodnost, katerega osnovni namen je bil razvoj optimiziranih načinov zagotavljanja ponorov ogljika v slovenskih gozdovih. V sklopu projekta je na podlagi odličnega sodelovanja med deležniki nastalo nekaj pomembnih rezultatov. Na podlagi rezultatov modeliranja razvoja gozdov, priprave scenarijev ukrepanja za izboljšanje stanja ponorov, […]

Preberi več

Uspešen začetek projekta ZAGON

V septembru 2022 je bil odobren projekt ZAGON, v okviru katerega na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) že potekajo prve aktivnosti. Glavni cilj projekta je dvigniti odpornost ekosistemov, in sicer z izboljšanjem znanj in kompetenc deležnikov za njihovo upravljanje ter z izvedbo ukrepov za njihovo obnovo. Osredotočili se bodo predvsem na gozdove in mokrišča, za […]

Preberi več

Gozdni rezervati in pragozdovi

V Sloveniji se radi ponašamo z gozdovi, ki prekrivajo skoraj 60 % našega ozemlja in so neprecenljiv tvorec širšega okolja, v katerem je prijetno živeti. Gozdovi umirjajo vetrove, čistijo zrak, tvorijo kisik, zadržujejo odtekanje padavinskih voda, tvorijo in varujejo tla. Gozdovi umirjajo tudi človekov um in duha, zato se mnogi radi sprehodimo po gozdu ali […]

Preberi več