Popis triprstega detla in divjega petelina

Ena izmed aktivnosti projekta ZAGON je popis kvalifikacijskih vrst na projektnem območju SPA Grintovci. Do konca maja bosta na podobmočjih Raduhe in Podolševe popisana triprsti detel in divji petelin. Popis gozdnega jereba bo opravljen jeseni. Popis triprstega detla bodo opravili sodelavci na OE Nazarje v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Popis bo izveden […]

Preberi več