Obnova gozda na požarišču Cerje v letu 2021

Kot v preteklih letih je bilo tudi v letu 2021 izvedenih več delovnih akcij in demonstracijskih srečanj za obnovo gozda na gozdnem požarišču ob Pomniku miru na Cerju. Dogodki so potekali v obliki srečanj in demonstracijskih akcij. Kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram je Zavodu za gozdove Slovenije v sodelovanju z Zavodom za turizem Miren-Kostanjevica in drugimi […]

Preberi več

IZdelki projekta LIFEGENMON za pomoč pri obnovi gozdov

Ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov je temeljnega pomena za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki bo omogočilo uživanje koristi gozdov tudi prihodnjim generacijam. Prilagajanje gozdnega drevja na prihodnje spremembe v okolju temelji na ohranjanju biotske pestrosti na vseh ravneh, vključno z genetsko. V okviru evropskega projekta LIFEGENMON razvijamo sistem za spremljanje genetske pestrosti gozdov. Ta lahko deluje kot […]

Preberi več

Spomladanska obnova gozdov s sadnjo na Ravniku

Spomladanska obnova gozdov s saditvijo sadik gozdnega drevja je v polnem teku. Sadike in materiali za sadnjo se dobavljajo lastnikom gozdov povsod, kjer je to mogoče, pri čemer je poskrbljeno, da so upoštevani preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-Cov-2 (COVID-19). Potek sadnje na terenu si je na Ravniku pri Logatcu v ponedeljek, 6. 4. […]

Preberi več