Priporočila za vključitev ukrepov blaženja in prilagajanja na vplive podnebnih sprememb v nacionalno gozdarsko in podnebno politiko in zakonodajo

Podnebne spremembe so postale del našega vsakdana, njihove posledice pa občutimo skoraj na vsakem koraku. Njihov vpliv se je letos ponovno močno izrazil v spremembah razvoja slovenskih gozdov, ki so jih ponovno prizadele različne naravne motnje (požari na Krasu, namnožitve podlubnikov, splošen sušni stres itd.). Motnje so poudarile potrebo po prilagoditvah gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, ki bi prispevale k boljši prilagojenosti gozdov na podnebne spremembe ter posledičnemu boljšemu blaženju podnebnih sprememb s strani gozdov.

Projekt Gozdovi za prihodnost (EUKI) razvija pristope za optimizacijo gospodarjenja s ponori ogljika v slovenskih gozdovih in posledično povečanje učinka blaženja podnebnih sprememb. Med aktivnosti projekta Gozdovi za prihodnost spada tudi oblikovanje priporočil za vključitev ukrepov blaženja in prilagajanja na vplive podnebnih sprememb v nacionalno gozdarsko in podnebno politiko in zakonodajo, ki bodo opredelila ključne zakonodajne in organizacijske prilagoditve, ki bi pripomogle k boljšemu blaženju in prilagajanju na vplive podnebnih sprememb.

Priporočila so bila izdelana na osnovi (i) pregleda obstoječe mednarodne in domače zakonodaje ter strategij, (ii) dobrih praks (kažejo se predvsem kot zakonodajne strategije na slovenski in mednarodni ravni), (iii) mnenj in predlogov vodilnih strokovnjakov s področja gozdarstva in (iv) mnenj lastnikov gozdov. Osnutek priporočil je bil nato obravnavan na delavnici, organizirani na ravni države, mnenja in predlogi s te delavnice pa so bili vključeni v končno besedilo.

Priporočila so razdeljena v naslednje vsebinske sklope:

  1. Gozdnogospodarsko načrtovanje
  2. Posodobitev zakonodaje
  3. Obnova in nega, sanacija gozdov
  4. Varstvo gozdov
  5. Nadgradnja financiranja ukrepov v gozdarstvu
  6. Varovalna in zaščitna funkcija gozda
  7. Izobraževanje
  8. Raziskave
  9. Aktiviranje gospodarjenja z gozdovi
  10. Trajnejša raba lesa, lesno predelovalna industrija, biomasa

Dokument je stisnjen, zato so določene slike slabše kvalitete. Za originalen dokument lahko pišete na matevz.konjar@zgs.gov.si.

Pripravil: Matevž Konjar, ZGS

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s