Ukrepi za optimizacijo ponorov ogljika v gozdovih in njihovo financiranje – gradivo za lastnike gozdov

Podnebne spremembe pomembno vplivajo na razvoj gozdov, obenem pa imajo gozdovi pomembno vlogo v procesu blaženja in prilagajanja na vplive podnebnih sprememb. Gozdovi s svojo sposobnostjo vezave in shranjevanja atmosferskega ogljika v lesni biomasi zavirajo oz. blažijo vpliv podnebnih sprememb. Ob enem s svojim vplivom na gibanje zračnih mas, kroženje vode in potek ostalih naravnih procesov v gozdnem prostoru blažijo ekstremne naravne in vremenske pojave, ki nastajajo kot posledica podnebnih sprememb in so lahko škodljivi za okolje in družbo. Ker podnebne spremembe s spreminjanjem življenjskega okolja, pogostosti pojavljanja in intenzitete naravnih motenj vplivajo na rast in razvoj gozdov, se je v zadnjem obdobju v družbi razširilo zavedanje, da moramo, če želimo ohraniti pozitivne učinke gozdov na razvoj in vpliv podnebnih sprememb, prilagoditi ustaljene prakse gospodarjenja z gozdovi. Le tako lahko zagotovimo, da bodo gozdovi tudi v prihodnje uspešno blažili in se prilagajali na vplive podnebnih sprememb.

Vloga gozdov pri soočanju z vplivi podnebnih sprememb in posledična potreba po načrtnem, strokovnem upravljanju z gozdnim prostorom je prepoznana tudi v glavnih mednarodnih in nacionalnih strateških dokumentih, ki urejajo to področje. Dokumenti poudarjajo, da je poleg ugotavljanja dejanskega stanja gozdov in ponorov ogljika v gozdovih, priprave ukrepov za optimizacijo blaženja in prilagajanja na vplive podnebnih sprememb, nujna predvsem ozaveščenost in aktivna udeležba vseh deležnikov, ki so vključeni v proces gospodarjenja z gozdovi. Doseganje tega cilja naslavlja tudi projekt Gozdovi za prihodnost. Projekt med drugim vključuje lastnike gozdov na način, da zanje organizira srečanja in delavnice, katerim podlaga in v pomoč je pisno gradivo z naslovom »Ukrepi za optimizacijo ponorov ogljika v gozdovih in njihovo financiranje«. Besedilo vključuje opis same vloge gozdov v procesu blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, predstavitev ukrepov za optimizacijo gospodarjenja s ponori ogljika v gozdovih ter pregled mehanizmov financiranja, s katerimi je mogoče so/financirati določene potrebne ukrepe. Dokument bo služil tudi vsem ostalim deležnikom, saj ponuja strnjen pregled problematike, ter potencialnih ukrepov in mehanizmov financiranja, ki so lastnikom gozdov na voljo.

Pripravil: Matevž Konjar, ZGS, Gozdovi za prihodnost

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s