Terenska delavnica na Območni enoti Slovenj Gradec

Ekipa projekta Gozdovi za prihodnosti je 10. decembra 2021 organizirala terensko delavnico, v sklopu katere so predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniške fakultete obiskali Slovenjegraško gozdnogospodarsko območje.

Delavnica se je pričela s sestankom, na katerem je projektna skupina seznanila vodjo območne enote Branislava Gradišnika s cilji in dosedanjimi rezultati projekta. Potekali so tudi pogovori o vlogi OE Slovenj Gradec v sklopu projekta.

Delavnica se je nadaljevala s sestankom na KE Radlje, na katerem sta sodelovali vodja KE Jerneja Čoderl in vodja načrtovanja Ljudmila Medved. Na sestanku so predstavniki Oddelka za gozdarstvo najprej predstavili rezultate modeliranja, ki se nanašajo na sestoje v gozdnogospodarski enoti GGE »Radlje – desni breg«, predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije pa so predstavili ukrepe za optimizacijo gozdnih ponorov ogljika.

Lokalni predstavnici Javne gozdarske službe sta komentirali predstavljene ugotovitve v luči specifik gospodarjenja z gozdovi na območju GGE »Radlje – desni breg«. Poudarili sta problematiko visokih lesnih zalog (cca. 450 m3/ha) in težav pri doseganju načrtovanih količin poseka zaradi zadržanega odnosa lastnikov gozdov do intenzivnejših posegov v gozd. Poudarili sta tudi dejstvo, da bo v kratko – do srednjeročnem obdobju v GGE »Radlje – desni breg« zaradi visokih lesnih zalog, neuravnovešenega razmerja razvojnih faz in visokega deleža smreke (cca 70 %) praktično nemogoče trajnostno ohranjati obstoječo količino gozdnih ponorov ogljika. Izpostavljene ugotovitve so bile kasneje prikazane tudi v sklopu terenskega ogleda sestojev.

Udeleženci so poudarili željo o nadaljnjem sodelovanju, tako v obliki sodelovanja pri izdelavi scenarijev gospodarjenja za optimizacijo gozdnih ponorov ogljika, sodelovanju pri organizaciji srečanj z lastniki in implementaciji pilotnih ukrepov.

Projekt Gozdovi za prihodnost je del Evropske pobude za podnebje (European Climate Initiative – EUKI). EUKI je mehanizem financiranja projektov pod okriljem Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU). Več o Evropski pobudi za podnebje lahko izveste na naslednji povezavi: https://www.euki.de/en/

Pripravil: Matevž Konjar, Zavod za gozdove Slovenije

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s