Ob vladnem obisku JV Slovenije minister obiskal novozgrajeno gozdno cesto

V sklopu obiska Vlade Republike Slovenije v JV Sloveniji, ki je potekal v petek, 12. 11. 2021, si je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek ogledal tudi novozgrajeno gozdno cesto Krvavčji vrh-Dobravice v Beli krajini.

Na terenskem ogledu smo mu delavci ZGS OE Novo mesto, Občine Semič in Občine Metlika predstavili primer dobre prakse sodelovanja strokovnih služb Zavoda za gozdove, lastnikov gozdov in občin. Na pobudo lastnikov gozdov je Zavod pripravil potrebno dokumentacijo za odpiranje pribl. 200 ha pretežno zasebnih gozdov. Med lastniki je bila tudi Občina Semič, ki je prevzela vlogo investitorja in vodila gradnjo. Uspešno je sodelovala na razpisu za sredstva za gradnjo gozdnih prometnic iz Programa razvoja podeželja (PRP). V letu 2020 je bila zgrajena cesta v dolžini 1680 m in predračunski vrednosti 77.000 €.

Izgradnja nove gozdne ceste je spodbudila lastnike gozdov v bližini in Občino Metlika, da je nadaljevala gradnjo ceste po svojem ozemlju v letu 2021. Zgrajen je bil odsek ceste Dobravice-sever v dolžini 600 m. Gozdno cesto so povezali z obstoječo cesto v Dobravicah in tako rešili problem izvozov skozi vasi. Investitor Občina Metlika je cesto financirala s pomočjo sredstev, ki jih dobi iz gozdnega fonda. Posluh lokalnih skupnosti za potrebe lastnikov gozdov in širši pomen gozdnih cest je tako z gradnjo dobrih 2,2 km novih gozdnih cest odprl okoli 180 ha gozdov in rešil prometne težave v naseljih.

Ministru smo predstavili težave, ki jih imajo investitorji s pridobivanjem soglasij za pravico graditi v področjih, kjer je veliko lastnikov neznanih, nejasnih, v tujini in drugače nedosegljivih. Pogoj 75% soglasij lastnikov na trasi s postopkom N odločbe o dovolitvi gradnje je dobra olajšava postopkov, vendar je za sodelovanje na razpisih PRP potrebno 100% soglasje. Župani so izrazili željo po nadaljevanju zagotavljanja sredstev za gradnje gozdnih prometnic preko PRP.

Na OE Novo mesto imamo v pripravi še vsaj pet projektov za nadaljevanje gradnje gozdnih cest v slabo odprtih zasebnih gozdovih, kjer pričakujemo sodelovanje lokalnih skupnosti.

Zapisal: Anton Turk, vodja ZGS OE Novo mesto

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s