Strokovna ekskurzija po sledeh Nature 2000 v gozdovih Pohorja

V okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI smo 3. junija 2021 organizirali strokovno ekskurzijo na Pohorje. Namenjena je bila Slovenskim državnim gozdovom kot upravljavcem gozdov v lasti Republike Slovenije. Ogledali smo si dobre prakse, ki predstavljajo večletni trud in rezultat odličnega sodelovanja na več projektih, izvedenih na območju Pohorja.

Na kabinetnem delu ekskurzije je zbrane udeležence pozdravil v.d. direktorja ZGS Janez Logar, ki je poudaril dobro stanje slovenskih gozdov in letošnje aktivnosti v procesu obnove območnih načrtov. Ukrepi, ki usmerjajo izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov so plod dolgoletnega dela, ki presega redno delo zaposlenih. Gregor Danev, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI na ZGS, je predstavil analizo PUN 2015–2018/19 in izpostavil analizo kompleksnega območja Nature 2000 Pohorje, kjer so se vsi ključni kazalniki stanja gozdov izboljšali. Ljudmila Medved, OE Slovenj Gradec, je predstavila območje Pohorja, njegovo zgodovino in aktivnosti na več projektih (NATREG, WETMAN, ALPA, SUPORT, LIFE TO GRASSLANDS, POHORKA). V okviru projektov so pripravili in izvedli nabor ukrepov za ohranjanje planj in vrst, kot je npr. divji petelin, ter aktivnosti conacije prostora. Učinki projektov in večletnega dela so že vidni in omogočajo učinkovitejše upravljanje ter vključevanje v strateške dokumente in načrte tega območja. Pogledali smo si tudi video o Pohorju (Pohorje skozi čas), ki ga je pripravila RRA.

Na terenu smo si ogledali nekaj lokacij izvedbenih ukrepov na projektih, in sicer:

1. planje Volovice, kjer so odstranjevali zarast in s tem tudi pospeševali delež borovnice, pomembne hrane za divjega petelina, in lesene pomladitvene ograje, ki so prijazne divjemu petelinu.

2. Rogla – Ostruščica, kjer so s sadnjo vrst, kot so macesen, bukev in jerebika, ustvarjali manjše strukture za vrste Nature 2000 na Pohorju. Uredili so tudi manjše barje in postavili leseno pot z informativnimi tablami ter tako poudarili izobraževalno funkcijo teh območij.

3. Pot med krošnjami, kjer nam je direktor podjetja dr. Jurij Gulič predstavil zgodovino nastanka poti in njene funkcije.

Na strokovni ekskurziji je med udeleženci potekala razprava o različnih temah naravovarstva v gozdarstvu. Izpostavili so dileme glede določanja gozdnega prostora, ukrepov ekocelic brez ukrepanja, puščanja odmirajočega stoječega odmrlega drevja, trajno negospodarjenih gozdov – gozdnih rezervatov, mirnih con, nadzora v gozdu, ukrepov iz Pravilnika o sofinanciranju in financiranju vlaganj v gozdove, monitoringu in razpoložljivosti podatkov ter problemih umeščanja vetrnih elektrarn.

Vsi smo se strinjali, da je takšna izmenjava mnenj in medsektorsko sodelovanje ključnega pomena za ohranjanje narave in varstvo biotsko izjemno pestrih območij. Izvajanje naravovarstvenih ukrepov v praksi je namreč večplastno in ključno vlogo imajo revirni gozdarji ter komunikacija z lastniki.

Pripravila: Suzana Vurunić, ZGS OE Nazarje

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s