DELEŽNIKI RAZPRAVLJALI O EKOSISTEMSKIH STORITVAH IN POVEZAVAH MED NJIMI NA PILOTNEM OBMOČJU MURA

V okviru projekta IDES (Izboljšanje kakovosti voda porečja Donave z uvajanjem celostnega upravljanja poplavnih ravnic in prepoznavanjem njihovih Ekosistemskih Storitev) se je v četrtek, 27. maja 2021, 19 udeležencev (vključno z dvema sodelavcema iz ZGS in dvema iz IzVRS – projektni partner) udeležilo prve nacionalne delavnice, organizirane na pilotnem območju reke Mure v Sloveniji. Delavnica z deležniki je istočasno potekala na petih pilotnih območij – poleg pilotnega območja v Sloveniji, še v Nemčiji, Avstriji, Srbiji in Romuniji. Delavnice v vseh državah so zasnovane po istem principu in nam bodo dale dobre primerjave kako (različno) posamezne ekosistemske storitve in vrednost le-teh dojemajo v različnih pilotnih območjih.

Foto1: Otok ljubezni, kjer se lahko obiskovalci tudi popeljejo z brodom na drugi breg reke Mure

Pred delavnico so bili vsi identificirani deležniki naprošeni, da izpolnijo spletni vprašalnik glede ekosistemskih storitev, pritiskov in ukrepov v pilotnem območju. Pred delavnice smo tako rezultate analizirali in izbrali najpogostejše odgovore ter jih vključili v samo delavnico. Cilj delavnice je bil na prvem mestu predstaviti projekt in koncept ekosistemskih storitev, na drugem mestu pa pridobiti zbrati prispevek deležnikov za okvir DPSIR (gonilniki, obremenitve, stanje, vpliv, odziv). Metoda DPSIR je uporabna za opis interakcij med družbo in okoljem.

Uporabljena je bila večkriterijska analiza, kjer so deležniki prispevali svojo oceno sinergij in navzkrižij med različnimi ekosistemskimi storitvami na pilotnem območju reke Mure. To je tako imenovani pristop od spodaj navzgor, ki bo med drugim zagotovil tudi legitimnost nadaljnjim dejavnostim v projektu.

Najbolj prepoznane ekosistemske storitve na pilotnem območju so bile, da območje predstavlja vir pitne vode, sledilo je, da območje predstavlja razlivno površino za zaščito pred poplavami in da je območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Najbolj priznane obremenitve so bile tujerodne invazivne vrste, ki jim je sledila suša in gradnja infrastrukture, kot so jezovi, zavarovanja brežin. Posledično so bili najpogostejši predlagani ukrepi preprečevanje razvoja tujerodnih invazivnih vrst in obnova mrtvic in poplavnih ravnic.

Po več kot letu dni ukrepov, ki so omejevali stike zaradi smo se tako organizatorji kot udeleženci veselili srečanja v živo na čudovitem Otoku ljubezni v vasi Ižakovci, ki se nahaja neposredno na levem bregu reke Mure v središču pilotnega območja. Pilotno območje je določeno v notranjem vodnem telesu reke Mure, kjer se obe brežini reke Mure nahajata v Sloveniji, od Gornje Radgone, do sotočja Ščavnice in Mure.

Pri delavnici smo preko spletnega orodja »Mental Modeler« iskali medsebojne povezave (tako pozitivne kot negativne) med posameznimi ekosistemskimi storitvami, med pritiski in ekosistemskimi storitvami in nato med ukrepi in pritiski. Po izdelavi medsebojnih povezav smo določili potrebe po povečanju/zmanjšanju vpliva posamezne ekosistemske storitve ter nato izdelali scenarije.

Foto2: Udeleženci delavnice

Pri delavnici smo preko spletnega orodja »Mental Modeler« iskali medsebojne povezave (tako pozitivne kot negativne) med posameznimi ekosistemskimi storitvami, med pritiski in ekosistemskimi storitvami in nato med ukrepi in pritiski. Po izdelavi medsebojnih povezav smo določili potrebe po povečanju/zmanjšanju vpliva posamezne ekosistemske storitve ter nato izdelali scenarije.

Foto3: Končni model povezav med ekosistemskimi storitvami, pritiski in ukrepi
Foto4: Scenarij sprememb ekosistemskih storitev v primeru povečanja ekstremnih dogodkov za faktor 1

Toplo in sončno vreme nam je omogočilo, da smo celoten program lahko izpeljali v zunanjem okolju, kot smo si ga zamislili, hkrati pa upoštevali vse veljavne ukrepe (varnostna razdalja, razkuževanje rok) za preprečevanje širjenja Covid-19 bolezni.

Projekt IDES (Izboljšanje kakovosti voda porečja Donave z uvajanjem celostnega upravljanja poplavnih ravnic in prepoznavanjem njihovih Ekosistemskih Storitev) je sofinanciran s strani Evropske Unije (sklada ESRR, IPA). Za več informacij obiščite projektno spletno stran: http://www.interreg-danube.eu/ides.

Pripravil: Miha Varga, ZGS

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s