Delo na projektih ZGS poteka tudi v času pandemije – projekt BEECH POWER

Pandemija bolezni COVID-19 je spremenila delovanje družbe, s tem pa tudi delovne procese. Zaradi zmanjševanja tveganja prenosa okužbe s koronavirusom so v tem času mnoge dejavnosti zelo omejene, ključne naloge Zavoda za gozdove (spomladanska sadnja odkrivanje in sanacija žarišč podlubnikov) pa so bile prepoznane kot nujne in se izvajajo kljub epidemiji. Javna gozdarska služba torej deluje tudi v spremenjenih razmerah, poleg tega pa na ZGS izvaja še veliko evropskih projektov, ki jo dopolnjujejo. Eden od takih je tudi projekt Interreg BEECH POWER – Svetovna dediščina bukovih gozdov: krepitev in pospeševanje trajnostnega razvoja na osnovi ekosistemskega pristopa.

Ne glede na trenutne omejitve delo na projektu teče naprej. Projekt se v običajnih razmerah izvaja s sodelavci na centralni enoti ter na območnih enotah Postojna in Kočevje, vendar pa se nas je večina v zadnjih tednih umaknila v domače pisarne ali se usmerila v terensko delo, tako da lahko še naprej zdravi opravljamo svoje delo. Delo od doma je vsekakor lahko velik izziv, še posebej pri nalogah na področju projektnega poročanja, ki zahtevajo urejanje dokumentacije in zagotavljanje potrebnih podpisov in žigov. Z nekaj prilagajanja, iznajdljivosti in občasno nekoliko več truda, smo v okviru zastavljenih rokov opravili tudi te naloge.

Na Zavodu za gozdove nismo edini, ki nadaljujemo z delom. Tudi iz domačih pisarn ohranjamo redne stike s pristojnimi ministrstvi, tako za Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko tudi z Ministrstvom za okolje in prostor. Prav v zadnjih šestih tednih, smo v sodelovanju z obema ministrstvoma sodelovali v pripravi slovenskih podlag za pripravo mednarodnega poročila organizacije IUCN (Mednarodna zveza za ohranjanje narave) za globalno oceno stanja območij UNESCO naravne svetovne dediščine, pripravili vloge za ureditve in označitve poti v okolici gozdnih rezervatov, ter sodelovali pri promociji svetovne dediščine bukovih gozdov preko Centra za svetovno dediščino.

Velika večina ostalih projektnih dejavnosti teče nemoteno z nekaterimi prilagoditvami. Odpovedati smo morali dogodke, načrtovane za ta čas, na primer komunikacijska strokovna usposabljanja za gozdnogospodarske načrtovalce o izvedbi javnih razgrnitvah gozdnogospodarskih načrtov ter izobraževalni dogodek o posebnostih bukovih gozdov in gozdnih rezervatih. Prav tako najverjetneje ne bo mogoče izvesti nove serije delavnic z lokalnimi in regionalnimi deležniki, ki so bile načrtovane v mesecu maju. Smo pa v tem času zaključili številne projektne rezultate, kot so: Strategija o aktivnem vključevanju deležnikov v upravljanje z vplivnimi območji, Smernice za participacijo in Strategija za reševanje konfliktov za Slovenijo in Slovaško.

Trenutno intenzivno poteka delo na mednarodnih študijah, ki se osredotočajo na preglede obstoječe infrastrukture za obiskovalce ter gozdarskih praks v srednji Evropi in sodelujemo na številnih mednarodnih sestankih, ki potekajo na spletnih videokonferenčnih platformah.

Medtem, ko nekateri delamo v domačih pisarnah, drugi tudi v tem času ne zanemarjajo terenskega dela. Sodelavci, predvsem z območne enote Postojna, nadaljujejo delo na prenovah gozdnogospodarskih načrtov in pripravi interpretacijskih vsebin v Gozdni hiši Mašun. Na terenu se v zadnjih tednih predvsem posvečamo izmeri izjemnih dreves ter zagotovitvi vključitev naravovarstvenih vsebin v gozdnogospodarske načrte v prenovi, predvsem v okolici gozdnih rezervatov. Dela nam tako ne zmanjkuje in tudi v prihodnje se bomo trudili, da bomo ne glede na razmere še vedno po svojih najboljših močeh poskrbeli za naravo in gozdove.

Zapisal: Sašo Gorjanc, foto: Urban Prosen, uredil: Boris Rantaša (vsi ZGS)

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s