Začetek projektov LIFE SySTEMIC in LIFE WolfAlps-EU

V novembru 2019 se začenjata dva nova projekta evropskega finančnega mehanizma LIFE, v katerih je partner tudi ZGS. Petletna projekta LIFE SySTEMIC in LIFE WolfAlps EU bosta prispevala k prilagajanju gozdov na podnebne spremembe in sobivanju z volkom v Alpah. S sodelovanjem v evropskih implementacijskih projektih LIFE ZGS izvaja nadstandardne ukrepe na terenu, krepi kapacitete na aktualnih strokovnih področjih in zagotavlja razvoj stroke.

Projekt LIFE SySTEMIC

Podnebne spremembe, onesnaževanje, invazivne tujerodne vrste, in razdrobljenost gozdov ogrožajo prilagoditveni potencial in trajnost gozdov v EU. Ti dejavniki lahko negativno vplivajo tudi na genetsko pestrost populacij drevesnih vrst, ki bo imela ključno vlogo pri prilagajanju gozdov na podnebne spremembe.

Cilj projekta LIFE SySTEMiC sta razvoj in implementacija metod in modelov za povečanje stabilnosti in povezanosti gozdov v spreminjajočem se podnebju ter njihovo prilagajanje na prihodnje okoljske razmere. Glavni namen projekta je uporaba kombinacije napredne krajinske genomike, aplikativne genetike, modeliranja in ukrepov gojenja gozdov za razvoj inovativnega modela genetske in biotske raznovrstnosti ter sistemov gojenja gozdov – modela GenBioSilvi. Pripravljena bo ocena sposobnosti naravne obnove gozdov.

Glavni rezultati projekta bodo: model GenBioSilvi, priročnik za trajnostno upravljanje z gozdovi za obravnavane drevesne vrste, demonstracijske ploskve, priporočila za sadnjo ter navodila za izvedbo ukrepov gojenja in genetskega varstva gozdov za prilagajanje na podnebne spremembe. R

Projekt LIFE WolfAlps EU

Po uspehu evropskega projekta LIFE WolfAlps, ki se je zaključil maja 2018 in je maja 2019 prejel nagrado za najboljši LIFE projekt, je Evropska komisija odobrila in potrdila finančno podporo za projekt z naslovom: “Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp”.

Projekt, katerega cilj je izboljšanje sobivanja ljudi in volkov na evropski in pan-alpski ravni, se je pričel jeseni 2019 in bo trajal pet let. Naravno vračanje volka je bilo v zadnjih 30 letih zaznano na območjih več evropskih gorstev. Danes se številčnost in prostorska razširjenost volčje populacije v zahodnih Alpah (v Italiji, Franciji in Sloveniji) povečuje. Čezmejna populacija volka, ki jo projekt obravnava, sega preko večih držav (Francija, Italija, Švica, Avstrija in Slovenija), za njeno uspešno upravljanje je potrebna mednarodna koordinacija. Dva izmed 19 projektnih partnerjev sta iz Slovenije (Univerza v Ljubljani in Zavod za gozdove Slovenije). Mednarodno sodelovanje pa bo hkrati izziv in velika prednost tega projekta.

Projekt LIFE WolfAlps EU je bil zasnovan z namenom zmanjšanja napadov volka na pašne živali, vzpostavitve zaščitnih ukrepov na gorskih pašnikih, razvoja in spodbujanja ekoturizma, in priprave strategij za upravljanje z vrsto ter dobrih praks, ki bodo pomagale uskladiti aktivnosti ljudi s prisotnostjo volka. Skupna vrednost projekta znaša približno 11 milijonov evrov, od česar je skoraj 60% proračuna namenjeno izvedbi aktivnosti na terenu.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s